Регіональний представник Кременчук, фінансовий консультант

Регіональний представник (фінансовий консультант) Асоціації незалежних фінансових консультантів ФІНКОНСУЛ в місті Кременчук


 

Словник термінів

Ринок капіталу (capital market) — ринок, на якому продаються і купуються інвестиційні ресурси.
Рахунок у цінних паперах — рахунок, що ведеться зберігачем для власників цінних паперів (та депозитарієм для зберігачів), щодо обслуговування операцій з цінними паперами.
Амортизація активів (amortization) — поступове планове зменшення вартості капітальних витрат.
Ринкова вартість цінного паперу — поточна вартість цінного паперу, яка визначається на основі попиту і пропозиції в кожен конкретний момент часу.
Кампанія — це набір послідовних цілеспрямованих дій (робота організована певним чином).