Регіональний представник Київ, фінансовий консультант

Президент  Асоціації незалежних фінансових консультантів ФІНКОНСУЛ  в місті Київ

Ткаченко Дмитро Анатолійович

тел. +38 (050) 308 05 20
e-mail: dt@finconsul.net

 

 

Віце-президент  Асоціації незалежних фінансових консультантів ФІНКОНСУЛ  в місті Київ

Кузьмук Валентина Ігорівна

тел. +38 (097) 129 25 05
e-mail: vk@finconsul.net

 

 

 

Назад

Словник термінів

Страховий агент — довірена фізична або юридична особа, від імені і за дорученням страховика що здійснює в його інтересах і межах отриманих повноважень аквізіцию і інші операції по обслуговуванню договору страхування.
Земельна рента — це ціна, що сплачується за використання обмеженої кількості землі і інших природних ресурсів.
Дивідендний дохід (dividend income) — дохід за рахунок дивідендів на акції інших компаній, які тримає фірма.
Ринок капіталу (capital market) — ринок, на якому продаються і купуються інвестиційні ресурси.
Страховий брокер — юридична особа (самостійний суб'єкт ринку, що має ліцензію страхового брокера), яка за винагороду, здійснює брокерську діяльність в страхуванні або перестраховці від свого імені на користь своїх клієнтів, що мають потребу в страхуванні або права вимоги до страховика.